Aralık 24, 2018 Genel Yorum yapılmamış

SIFIR ATIK KAZANIMLARI –

HEDEFLERİ – ÖNERİLERİ


SIFIR ATIK KAZANIMLARI

Sıfır Atık ne kazandırır?  1 Ton Kağıdın geri kazanılması ile;  17 ağacın kesilmesi önlenir, 177 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. 4100 Kwh enerji  tasarrufu sağlanır, 28 metre küp su tasarrufu sağlanır. 2,5 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır.

Sıfır Atık ne kazandırır?  1 Ton Plastiğin geri kazanılması ile ; 5774 Kwh enerj, tasarrufu sağlanır. 41 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. 23 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır. 16,3 varil petrolden tasarruf edilir.

Sıfır Atık ne kazandırır?   1 Ton Camın geri kazanılması ile; 42 Kwh enerji tasarrufu sağlanır. 30 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. % 30 hammadde tasarrufu sağlanır. 0,12 varil petrolden tasarruf edilir. 1,5 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır.

Sıfır Atık ne kazandırır?  1 Ton Metalin geri kazanılması ile;

642 Kwh enerji tasarrufu sağlanır. 95 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. 3 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır. 1,8 varil petrolden tasarruf edilir.(Kaynak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

HEDEFLER

 • Çöp toplama, taşıma maliyetlerinin azaltılması,
 • Düzenli depolama sahalarının ömrünün uzatılması ve plastik, cam, kağıt, karton gibi atıkların ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması,
 • Bireylerin duyarlı tüketiciler haline gelmesi,
 • Çevresel risklerin azaltılması,

ÖNERİLERİ


ÖNLEME / AZALTIM İÇİN

 • Tekrar kullanımı, onarımı ve geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin kullanımını tercih et,
 • Basılacak broşür, katalog vb. sayısını asgariye indir; mümkünse web sayfasından erişim sağlan,
 • Başka bir durumda tekrar kullanılabilecek matbu malzemeyi toplantı/konferanstan sonra toplayıp tekrar kullanmak üzere muhafaza et,
 • Tek tarafı basılı kağıtları müsvedde olarak kullan,
 • Bilgisayarları ve fotokopi makinalarını çift taraflı baskı için ayarla,
 • Yazışmalarını elektronik ortamda yap, ıslak imza yerine elektronik ya da mobil imza kullan,
 • Suyu, damacana / sürahi ve cam bardaklarda dağıt; tek kullanımlık ambalajı önle ve azalt,

SATIN ALMA İÇİN

 • Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünleri ve çevreci tedarikçileri tercih et,
 • Tedarikçilere daha çevreci üretim için önerilerde bulun,

KOMPOSTLANABİLİR ATIKLAR İÇİN

 • Yoğun miktarda organik atık oluşan noktalarda organik atıkları ayrı biriktir,
 • Atığına yerinde çözüm bul. Kendi alanın içerisinde organik atıklardan açık alanda veya makinede kompost elde ederek kendi park ya da bahçelerinde toprak iyileştirici olarak kullan,
 • Toplanan organik atıkların Belediyelerin kompost ve biyometanisyon tesislerine ulaştırılmasını sağla,( Kaynak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

TEKRAR KULLANIM İÇİN

 • Nakliye ambalajlarını tekrar kullan,
 • Tekrar kullanılabilir gıda servis malzemelerini değerlendir,
 • Tamir edilebilecek durumda olan eşyanı tamir et,
 • Eskimediyse atma başka amaçlarda değerlendir,
 • Takas yap,
 • Ortak kullan
Yazar sifiratik