Aralık 17, 2018 Genel Yorum yapılmamış

SIFIR ATIK KURULUMU


Sıfır Atık Sistemi nasıl kurulur? Sorusuna cevap olarak, aşağıdaki 7 aşamalı yol haritasından aydınlanabilirsiniz. Firma, kuruluş yada kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması ihtiyaç duyulan adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

SIFIR ATIK NEDİR?


SIFIR ATIK; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum nedenlerinin araştırılarak atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir”.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım periyodu içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel bununla birlikte enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına sebeb olmaktadır

KURULUM AŞAMALARI


Odak Noktalarının Belirlenmesi


Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, faal ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından görevli olacak kişiler belirlenir. Onlar sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.

Mevcut Durum Tespiti


Sıfır Atık Sistemini kurumunuzda uygularken, ilk önce atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirleyip, analiz etmeniz,bu yolda ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.

Planlama


Bu aşamada, mevcut vaziyet esas alınarak kuruma has termin planı hazırlanır.

 İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin


Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her ünite dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir şeklinde) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden ilkin temin edilir.

Eğitim – Bilinçlendirme


Ekipmanların temini tamamlandıktan sonrasında, uygulamaya geçilmeden ilkin hedef kitlelere yönelik tatbiki eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

Uygulama


Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, müsait aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara bakılırsa tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üzerine, kolayca görülebilecek biçimde asılır. Biriktirme ekipmanları ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.

Raporlama


Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma kadrosu tarafından seyretme yapılır ve var ise uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler yada geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

Yazar sifiratik