SIFIR ATIK KURULUMU


Sıfır Atık Kurulumu Sistemi, firma, kurum yada kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması ihtiyaç duyulan adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

KURULUM AŞAMALARI


• Odak Noktalarının Belirlenmesi
Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, faal ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından görevli olacak kişiler belirlenir. Onlar sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.
• Mevcut Durum Tespiti
Sıfır Atık Sistemini kurumunuzda uygularken, ilk önce atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirleyip, analiz etmeniz,bu yolda ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.

• Planlama
Bu aşamada, mevcut vaziyet esas alınarak kuruma has termin planı hazırlanır.

• İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin
Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her ünite dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir şeklinde) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden ilkin temin edilir.

• Eğitim – Bilinçlendirme
Ekipmanların temini tamamlandıktan sonrasında, uygulamaya geçilmeden ilkin hedef kitlelere yönelik tatbiki eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

• Uygulama
Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, müsait aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara bakılırsa tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üzerine, kolayca görülebilecek biçimde asılır. Biriktirme ekipmanları ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.

• Raporlama
Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma kadrosu tarafından seyretme yapılır ve var ise uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler yada geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

Kurulum için detaylı bilgi

                                       SIFIR ATIK RENK SKALASI