SIFIR ATIK HEDEFLERİ –  KAZANIMLARI – ÖNERİLERİ


Sıfır Atık hedefleri saymakla bitmez, bir kaç başlıktan bahsedeceğiz.

 • Çöp toplama, taşıma maliyetlerinin azaltılması,
 • Düzenli depolama sahalarının ömrünün uzatılması ve plastik, cam, kağıt, karton gibi atıkların ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması,
 • Bireylerin duyarlı tüketiciler haline gelmesi,
 • Çevresel risklerin azaltılması,

SIFIR ATIK KAZANIMLARI


1 Ton Kağıdın geri kazanılması ile;  17 ağacın kesilmesi önlenir, 177 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. 4100 Kwh enerji  tasarrufu sağlanır. 28 metre küp su tasarrufu sağlanır. 2,5 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır.

1 Ton Plastiğin geri kazanılması ile ; 5774 Kwh enerj, tasarrufu sağlanır. 41 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. 23 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır. 16,3 varil petrolden tasarruf edilir.

1 Ton Camın geri kazanılması ile; 42 Kwh enerji tasarrufu sağlanır. 30 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. % 30 hammadde tasarrufu sağlanır, 0,12 varil petrolden tasarruf edilir. 1,5 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır.

1 Ton Metalin geri kazanılması ile;

642 Kwh enerji tasarrufu sağlanır. 95 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir. 3 metre küp depolama alanından tasarruf sağlanır. 1,8 varil petrolden tasarruf edilir.(Kaynak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

ÖNERİLERİ


ÖNLEME / AZALTIM İÇİN

 • Tekrar kullanımı, onarımı ve geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin kullanımını tercih et,
 • Basılacak broşür, katalog vb. sayısını asgariye indir; mümkünse web sayfasından erişim sağlan,
 • Başka bir durumda tekrar kullanılabilecek matbu malzemeyi toplantı/konferanstan sonra toplayıp tekrar kullanmak üzere muhafaza et,
 • Tek tarafı basılı kağıtları müsvedde olarak kullan,
 • Bilgisayarları ve fotokopi makinalarını çift taraflı baskı için ayarla,
 • Yazışmalarını elektronik ortamda yap, ıslak imza yerine elektronik ya da mobil imza kullan,
 • Suyu, damacana / sürahi ve cam bardaklarda dağıt; tek kullanımlık ambalajı önle ve azalt,

SATIN ALMA İÇİN

 • Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünleri ve çevreci tedarikçileri tercih et,
 • Tedarikçilere daha çevreci üretim için önerilerde bulun,

KOMPOSTLANABİLİR ATIKLAR İÇİN

 • Yoğun miktarda organik atık oluşan noktalarda organik atıkları ayrı biriktir,
 • Atığına yerinde çözüm bul. Kendi alanın içerisinde organik atıklardan açık alanda veya makinede kompost elde ederek kendi park ya da bahçelerinde toprak iyileştirici olarak kullan,
 • Toplanan organik atıkların Belediyelerin kompost ve biyometanisyon tesislerine ulaştırılmasını sağla,( Kaynak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

TEKRAR KULLANIM İÇİN

 • Nakliye ambalajlarını tekrar kullan,
 • Tekrar kullanılabilir gıda servis malzemelerini değerlendir,
 • Tamir edilebilecek durumda olan eşyanı tamir et,
 • Eskimediyse atma başka amaçlarda değerlendir,
 • Takas yap,
 • Ortak kullan