Aralık 17, 2018 Blog-Genel Yorum yapılmamış

SIFIR ATIK NEDİR?


Sıfır Atığın tanımı: İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum nedenlerinin araştırılarak atık oluşumunun engellenmesidir. Veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasıdır. Geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım periyodu içinde değerlendirilmeden bertarafı çok büyük kayıptır. Hem maddesel bununla birlikte enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına sebeb olmaktadır.
Dünya üstündeki nüfus ve ömür standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz biçimde bir artış yaşanmaktadır. Bu vaziyet doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmaktadır. Sınırlı olan kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu vaziyet göz önüne alındığında, organik kaynakların bereketli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama emek harcamaları hem bireysel hem kurumsal bununla beraber belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin müessese bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “hassas tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve internasyonal pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına haiz olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

HEDEFLER

 • Çöp toplama, taşıma maliyetlerinin azaltılması,
 • Düzenli depolama sahalarının ömrünün uzatılması ve plastik, cam, kağıt, karton gibi atıkların ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması,
 • Bireylerin duyarlı tüketiciler haline gelmesi,
 • Çevresel risklerin azaltılması,

ÖNERİLERİ


ÖNLEME / AZALTIM İÇİN

 • Tekrar kullanımı, onarımı ve geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin kullanımını tercih et,
 • Basılacak broşür, katalog vb. sayısını asgariye indir; mümkünse web sayfasından erişim sağlan,
 • Başka bir durumda tekrar kullanılabilecek matbu malzemeyi toplantı/konferanstan sonra toplayıp tekrar kullanmak üzere muhafaza et,
 • Tek tarafı basılı kağıtları müsvedde olarak kullan,
 • Bilgisayarları ve fotokopi makinalarını çift taraflı baskı için ayarla,
 • Yazışmalarını elektronik ortamda yap, ıslak imza yerine elektronik ya da mobil imza kullan,
 • Suyu, damacana / sürahi ve cam bardaklarda dağıt; tek kullanımlık ambalajı önle ve azalt,
Yazar sifiratik