Temmuz 15, 2020 Blog-Genel Yorum yapılmamış

NÜKLEER ENERJİNİN FAYDA VE ZARARLARI


Nükleer enerjinin fayda ve zararlarını saymakla bitmez. Faydaları çok olduğu gibi zararları da büyüktür. Bilindiği gibi büyük güç büyük risk demektir.

Nükleer enerji için ilk önce yakıt(radyoaktif elementler) gereklidir. Yakıt olarak uranyum, toryum ve plütonyum kullanılır. Doğada en fazla uranyum çok bulunan element olduğu için uranyum tercih edilir. İşlenmesi ve yakıt olarak kullanılması daha kolaydır. Toryum ve plütonyum da kullanılan bir elementtir fakat uranyuma göre daha zor bulunur ve işlemesi daha maliyetlidir.  Plütonyum daha çok nükleer santrallerde atık ürünü olarak ortaya çıkar.

Bazı ülkeler plütonyomu işleyerek tekrar yakıt olarak kullanır. Bazı ülkelerde plütonyumu barışçıl amaçlı savaş başlıklarında kullanır. Bu üç elementin ortak özelliği radyoaktif olmasıdır. Radyoaktif olmalarının asıl sebebi de çok büyük atomlarının bulunmasıdır.

NÜKLEER ENERJİNİN FAYDALARI


Nükleer santrallerde doğru güvenlik protokolleri uygulanırsa çevreye kirlilik saçmaz. Bacalarından çıkan duman saf su dumanıdır.

Doğru işletildiği takdirde çevre kirliliğine yol açmaz, çevreye kimyasal ve radrasyon yaymaz. Önemli olan güvenlik prosedürlerini düzgün yerine getirmektir.

Nükleer santrallerde istenilen miktarda enerji, istenilen seviyede üretilebilir. Basınç azaltılıp arttırılarak, soğutmayı yavaşlatıp, hızlandırarak reaksiyon kontrol edilebilir istenilen miktarda elektrik üretilebilir. Buda kapasitesine göre istenilen zamanda istenildiği kadar enerji üretilebilmesi demektir.

Yeni nesil nükleer santraller yakıt konusunda cimridirler ve nükleer atıkların yüzde sekseni yakıt olarak geri dönüştürülebilir.

Dünyada gelişmiş ülkelerin çoğu nükleer güce sahiptir. Nükleer santrallerden atık olarak çıkan plütonyumdan barışçıl amaçlı atom bombalarını ve silahlarını üretip depolanabilir.

Daha az karbon salınımı olur, küresel ısınmaya engel olur. Enerji kaynakları doğru ve yerinde kullanılır.

NÜKLEER ENERJİNİN ZARARLARI


Dediğimiz gibi güvenlik prosedürleri düzgün işlenirse sorun yok ama bir problem çıkarsa sonuçları korkunç olur. Sonuçta küçük alanda büyük bir enerji kontrol edilmeye çalışılıyor kontrol kaybedilirse felaket olabiliyor.

Nükleer santraller ve enerji kaynakları savaşlarda ve terör örgütleri tarafından yapılacak saldırılarda açık hedef halindedir.

Nükleer santrallerin en önemli sorunlarından biride radyoaktif atıklarıdır. Modern santrallerde geri kazandırılıp tekrar kullanılabilse de, gene de büyük bir atık ortaya çıkmaktadır. Atıkları depolamak, saklamak ya da bertaraf etmek hem risklidir hem de maliyeti yüksektir.

Nükleer silahlar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ülkeler çıkar çatışmalarına girdiğinde birbirini nükleer gücüyle tehdit etmektedir.

Ham madde ve kaynakları tükenebilir. Kendini sürekli yenileyebilen enerji kaynağı değildir.

Yazar sifiratik