Aralık 20, 2018 Genel Yorum yapılmamış

  KURUMLAR- OKULLAR VE İŞYERLERİ İÇİN SIFIR ATIK KURULUMU


Kurumlarda Sıfır Atık Kurulumu aşağıdaki adımlar izlenerek kurulabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, şirketler ve iş yerleri aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir.

 • Çalışma ekibi oluşturulur,

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulumundan uygulanmasına  ve izlenmesine kadar olan süreci takibinde olacak çalışma ekipleri kurulur.

 • Planlama yapılır,

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlamalar yapılır. Bu kapsamda;

 • Atık yönetimine ilişkin mevcut durum ortaya konularak oluşan atıkların kaynağı, miktarı,özellikleri; atık toplama, biriktirme ve taşıma seçenekleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin tespitler yapılır.
 • Sistemin kurulmasında ihtiyaç duyulacak poşet, konteyner, kumbara gibi araç gereçler belirlenir.
 • Eğitim düzenle ve uygulamaya geç
 • İhtiyaç duyulan konteyner, kumbara gibi ekipmanlar temin edilerek uygun noktalara yerleştirilir; geçici atık depolama alanı oluşturulur.
 • Çalışan ve uygulamada görev alanlara yönelik eğitimler düzenlenir, uygulamaya yönelik bilinçlendirme yapılır.
 • Oluşan atıklar, yerleştirilen atık kutularında biriktirilmeye başlanır.
 • Türlerine göre toplanan atıklar, geçici atık depolama alanında depolanır.
 • Yeterli miktarda, yemek atıkları, çay posaları, çim, ağaç budama atıkları vb. oluşması halinde kompost üretimi yapılabilir.
 • Atık üreticileri, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık beyanında bulunur. Beyanların yapılabilmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerine başvuru yaparak Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olunmalıdır.
 • Toplanan atıklar geri dönüştürülmek ve yok edilmek üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırılır. (Lisanslı tesislerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Çevre İzin portalında yer almaktadır)
 • İzle, kayıt tut, revize et

Düzenli aralıklarla uygulamanın gerçekleşmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlarda önlemler alınmalı ve ihtiyaç halinde güncellemeler yapılır. Toplanarak lisanslı tesislere gönderilen atık miktarları ve elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altına alınır.

TOPLAMA ARAÇ VE GEREÇLERİ NEREYE YERLEŞTİRİLİR?


 Bina içine yerleştirilecek bölmeli atık kumbaraları katta bulunan kişi sayısı ve kat koridorlarının uzunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak;

-Yaklaşık 40 kişi için bir set kumbara yerleştirilir. (Geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için gri olmak üzere ikili)

 • Koridorlarda insanların kolay ulaşacağı, yaklaşık 40 m den görülebilir olması dikkate alınarak kumbaralar yerleştirilir. Fiziki şartlar elverişsiz olması durumunda daha kısa mesafeye yerleştirilebilir.
 • Çay ocağı, kafeterya ve yemekhane gibi organik atıkların fazla oluştuğu yerlerde, atıkların ayrı biriktirileceği kahverengi atık ekipmanı yerleştirilir. Yeterli miktarda organik atık birikmesi durumunda kompost üretimi yapılabilir.
 • Mutfak ve yemekhane gibi ortamlarda yemek atıkları için ayrı biriktirme ekipmanı koyulur.

 • Geçici Atık Depolama alanı kurulacaksa ya da mevcut bir yer kullanılmak için düzenlenecekse çıkacak atık türleri, miktarı ve kaplayacağı yer hesap edilmelidir.
 • Alana yerleştirilecek konteynerlerin büyüklükleri, kaç tane sığabileceği ve hareket alanları da düşünülerek bölmeler boyutlandırılmalıdır.
 • Depolanacak atık miktarı az olması ya da yeterli alan bulunmaması durumlarında alternatif yollar izlenebilir. Mesela konteynerlar bir kaç bölmeli olacak şekilde temin edilip uygun yerlere koyulabilir.

Yazar sifiratik