BELEDİYELERDE SIFIR ATIK UYGULAMASI NASIL YAPILIR


Belediyelerde sıfır atık kurulumu aşağıdaki adımlar uygulanarak başlangıç yapılabilir. Sıfır Atık konusunda en çok görev belediyelerimize düşmektedir.

 • Sıfır Atık Yönetim Sisteminden sorumlu olacak bir ekip oluşturulur.

Bu ekipteki kişiler Belediye genelinde sıfır atık sisteminin kurulumu, geliştirilmesi, iyileştirilmesini etkin olarak ve en verimli bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesini yapar.

 • Atıkların toplanması etkin bir şekilde olması için toplama altyapısı oluşturulması gerekmektedir.

Bunun için, İkili toplama sistemi kapsamında geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için gri konteyner kullanılır.

 • Atık Getirme Tebliği’nde belirlenmiş esaslara uygun 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri kurulur.
 • Sokaklara ve caddelere ihtiyaçlara yönelik cam kumbaralar yerleştirilir.
 • İnsanların kolay erişeşebileceği noktalara mobil atık getirme merkezi yerleştirilir.
 • Atıkların düzenli ve verimli toplanabilmesi için bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenir. Toplama modeli ve hangi atık nereye atılacağı konusunda halk bilgilendirilmelidir.

 Belediyelerde atık toplama faaliyetlerinin yürütülmesi


Avm lerden, işyerlerinden, konut ve vb.yerlerden ikili toplama sistemi kapsamında atıkların toplanması sağlanır. Bunun için gerek poşet gerekse ekipmanlar temin edilir. Geri dönüşebilir atıklar için mavi diğer atıklar için gri poşet veya atık kutuları kullanılır.

 • Sokak ve caddelere koyulan gri ve mavi renkli konteynerlardan ayrı toplama işlemleri gerçekleştirilir.
 • Sokak ve caddelerde bulunan atık kutuları üzerinde hangi belediyeye ait olduğu ve hangi atıkların atılabileceği yazı ve şekille belli edilir.
 • Toplanan atıklar geri kazandırılmak ya da bertarafı yapılmak üzere lisanslı tesislere ulaştırılması sağlanır.
 • Tesis ihtiyacı

Geri dönüştürülebilir atıkların düzenli depolama tesislerine gönderilmesi önlenir. Atık hiyeraşisine  uygun olarak atıkların düzenli depolanması söz konusu ise atıklar düzenli depolanmadan önce mutlaka ön işlemden geçirilir.

İllerde mahalli idare birlikleri tarafından, Büyükşehirlerde büyükşehir  belediyeleri, mekanik ayırma tesisleri, biyo-bozunur nitelikli atıkların değerlendirilebileceği kompost, biyo-kurutma, biyo-metanizasyon gibi biyolojik işlem tesisleri kurulur.

TOPLAMA ARAÇ GEREÇLERİ SOKAK, CADDE GİBİ KAMUYA AÇIK ALANLARDA NEREYE YERLEŞTİRİLİR?


 • 400.000 ve üzerinde nüfusu olan belediyelerde her yüz konuta en az bir set halinde (geri dönüştürülebilir atıklar için mavi renk, diğer atıklar için gri renk olmak üzere ikili) atık biriktirme araç gereçleri veya 400 metrede en az bir set halinde biriktirme ekipman araç gereçleri,
 • 100.000 – 400.000 arasında nüfusu olan belediyelerde her yüz elli konuta en az bir set halinde biriktirme araç gereçleri veya 500 metrede en az bir set halinde biriktirme araç gereçleri,
 • 100.000 ve altında nüfusa sahip belediyelerde ise 200 konuta en az bir set halinde biriktirme ekipmanı veya her 600 metrede en az bir set halinde atık biriktirme araç gereçlerinin yerleştirilmesi sağlanır.